Blog

 

 

Fact-based wielertraining

 keep-calm-and-estimate   Niet iedereen heeft een vermogensmeter voor elk van zijn/haar fietsen. In de winter rijd je wellicht op een fiets zonder vermogensmeter. Om je Performance Manager Chart (PMC) te vullen moet je je training echter wel kwantificeren in termen van de TSS (Training Stress Score). Hoe kan je dan de TSS schatten zonder de vermogensmeter?

 

TSS is een maat voor de trainingsbelasting. De formule die hiervoor wordt gebruikt is:

 

TSS*= (sec x NP* x IF*) / (FTP x 3600) x 100

waarbij:

 

sec = duur van de training in seconden

NP = genormaliseerd vermogen, d.w.z. het vermogen wat gecorrigeerd is voor de vermogenspieken en dalen en wat de fysiologische intensiteit op je lichaam tracht te kwantificeren

IF = Intensity Factor, d.w.z. een percentage van je FTP berekend als NP/FTP

FTP = Functional Treshold Power, d.w.z. het gemiddelde vermogen dat je maximal een uur lang kan volhouden in een ‘quasi’-steady state

3600 = aantal seconden in een uur

 

Er bestaan ook andere methoden om je trainingsbelasting te kwantificeren. Een training kan je na afloop kwantificeren door een score te geven van hoe zwaar je ze vond (Rating of Perceived Exertion ofwel RPE, Borg 1998). Je zal waarschijnlijk een patroon herkennen door de scores en duur van de trainingen te relateren aan de TSS van ritten die je wél met een vermogensmeter hebt gereden.

 

Een andere veel toegepaste manier is om trainingsbelasting te kwantificeren op basis van je hartslag. Hierbij is de algehele veronderstelling dat hoe hoger je hartslag, hoe zwaarder je training was. De TRIMP score (Bannister, 1991) is hier een bekend voorbeeld van. Een variant hierop is de TRIMP zone score. De TRIMP zonal score wordt berekend door verschillen gewichten toe te wijzen aan je hartslagzones. Vervolgens kan je deze hartslag scores weer gaan relateren aan de TSS.

 

Zelf heb ik –omdat ik RPE tot nu toe niet geregistreerd heb- onderzocht of ik tot een goede inschatting van TSS kon komen door gebruik te maken van de TRIMP score en de TRIMP zonal score. Ook heb ik nog een andere variant daar tegenover gezet; namelijk de variant van Joe Friel. Joe Friel is een bekend triatloncoach en hij gaat uit van een TSS per uur conversietabel (Tabel 1) op basis van RPE en/of de duur in een bepaalde hartslagzone. 

Tabel 1

          FrielTSS     

Om de analyse te kunnen doen, heb ik gebruik gemaakt van data uit Golden Cheetah. Golden Cheetah is een open source analysepakket wat de (gratis) tegenhanger is van WKO3+. TSS, TRIMP score en TRIMP zonal score kan je per rit zo uit Golden Cheetah exporteren. De Joe Friel TSS analyse is iets lastiger, omdat je daar op ritniveau (per datapunt) de calculaties moet maken en vervolgens moet gaan aggregeren. In onderstaande tabel 2 zie je wat de samenhang (in dit geval uitgedrukt in ‘correlatie’) tussen de TSS en andere gegevens.

Tabel 2

corrtss 

 

Hierbij valt op dat de berekende TSS Friel en de TRIMP score het sterkst samenhangen met de TSS (correlatie van 0,90 resp. 0,89). Ook zie je dat de TRIMP score en de TSS Friel score nagenoeg uitwisselbaar zijn; de correlatie tussen deze twee is nagenoeg 1. De gemiddelde hartslag (average_hr) hangt het minst samen met de TSS.

 

Vervolgens heb ik een spline regressie gedaan in SAS (je zou ook Microsoft Excel kunnen gebruiken) op de twee sterkst (lineair) samenhangende variabelen, namelijk de TRIMP score en TSS Friel. Het resultaat hiervan zie je in Grafiek 1 en 2: 

Grafiek 1                                                         Grafiek 2

4.splines

Uit beide grafieken blijkt dat de relatie tussen de variabelen met TSS (op verticale as) niet lineair is. Verder blijkt –zonder in dit blog item nóg dieper de statistiek in te duiken- dat de TSS Friel score net iets beter is dan de TRIMP score om mijn TSS in te schatten. Echter, praktisch gezien is het makkelijk om de TRIMP score te gebruiken, omdat die standaard in Golden Cheetah wordt berekend. Voor mijn trainingen hanteer ik dan ook de TRIMP score en pas die toe in de formule uit Grafiek 2.

 

De TSS en TRIMP score conversie zullen uiteraard nooit 1 op 1 zijn, omdat het twee verschillende ‘dingen’ zijn. Naarmate je beter in vorm geraakt zal je hartslag bij eenzelfde wattage lager zijn (en vice versa bij mindere vorm). Omdat de TRIMP score gebaseerd is op hartslag zal deze ook variëren a.g.v. temperatuur, stress, etc. Ook zal je relatief minder krediet krijgen in de score bij supra-maximale inspanningen omdat er nou eenmaal een plafond zit aan je hartslag (maximale hartslag). TSS is gebaseerd op vermogen en daarmee ook volatieler.

 

Hopelijk geeft bovenstaande inspiratie om een TSS schatting te maken op basis van je eigen gegevens. Als je een Premium Member bent van Strava zou je de Sufferscore kunnen gebruiken om je TSS te schatten. Mogelijk geeft dat acceptabele resultaten.

 

Bannister, E. W. (1991). Modelling athletic performance. In H. J. Green, J. D. McDougal, & H. Wenger (Eds.),Physiological testing of elite athletes (pp. 403 – 424). Champaign,IL: Human Kinetics

Borg's Perceived Exertion and Pain Scales. Champaign, IL: Human Kinetics; 1998

 

*TSS, NP, IF zijn geregistreerde handelsnamen van TrainingPeaks