Trainingsbegeleiding

 

 

Fact-based wielertraining

"If you can achieve something without a struggle, it's not going to be satisfying'' - Greg Lemond

 

Bij trainingsbegeleiding is er vaak sprake van het volgende proces:


Persoonlijke intake

  • Intakegesprek: Hierbij hebben we het over je trainingsverleden, (mogelijk) inzicht in je huidig fysieke mogelijkheden en je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld beschikbare trainingstijd) en uiteraard je doelstellingen. Ook komen in dit gesprek de verwachtingen richting elkaar ter sprake. Als leidraad wordt een vragenlijst gebruikt die ik je vantevoren toestuur.

 

  • Inzicht krijgen in je sterktes en zwaktes m.b.v. een vermogensprofiel test*

 

Trainingplan

  • Afhankelijk van de looptijd van het trainingspakket zal aan de hand van het intakegesprek en de resultaten van je vermogensprofiel test een globaal halfjaarplan worden opgesteld.

 

  • Je training- en andere gegevens (datafiles) stuur je tijdens de begeleidingsperiode terug en worden geanalyseerd om je training verder te optimaliseren. Periodiek zullen er ook testen in je training verwerkt zijn, zodat je op de juiste intensiteit blijft trainen.

 

Continu review

  • Tussentijds zal er –afhankelijk van je trainingspakket en indien nodig- bijstelling zijn van het trainingsschema (b.v. door prestatieverbetering kan de trainingload worden opgeschaald of afgeschaald door een ander werkschema, ziekte, etc.)

 

  • Ook zal er periodiek terugkoppeling zijn over je relevante prestatie-indicatoren, zodat je zelf ook zicht houd op je eigen train- en race gegevens.

  

Goed om te weten!

Trainingsbegeleiding doe ik pas vanaf junioren niveau, omdat ik van mening ben dat voor die tijd renn(st)ers vooral lekker onbevangen moeten kunnen trainen en racen. Fun, goed leren sturen, in een peleton rijden, demarreren, wedstrijdervaring opdoen, etc. zijn allemaal elementen die dan van belang zijn. Via vereniging en ouders/begeleiders moeten deze jonkies eerder 'in toom' worden gehouden als het gaat om trainingsuren en trainingsintensiteit.

 

*Metingen zullen met behulp van duidelijke instructies door jezelf worden uitgevoerd. Gegevens worden achteraf door VéloPower geanalyseerd